Domů / Obchodní podmínky
  Dárkové poukazy

   

  Objednávejte dárkové poukazy v hodnotě 300,- až 2000,-  Kč!

   

   

   

  Nevíte jaký dárek vybrat z našeho sortimentu JEZDECKÝCH POTŘEB pro Vaše děti, sourozence, příbuzné, přátelé .... ?   

   

  Připravili jsme pro Vás "Dárkový poukaz Pro Hippo" v daných finančních hodnotách
  300,-, 500,-, 1000,- ; 1500,- ; 2000,- Kč -.
   

  Dárkový poukaz má platnost 3 měsíce od data vystavení, je vystaven na jmenovanou osobu a nelze ho zpeněžit.

   

   

   

   

   

  Anketa
  O jaký typ soutěží na našem facebooku byste měl(a) zájem?
  6 % (7)
  31 % (38)
  2 % (3)
  11 % (13)
  5 % (6)
  45 % (55)

  Celkem hlasovalo: 122

  Obchodní podmínky

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  obchodní společnosti 
  Lucie Nováková - Pro Hippo
  se sídlem Heydukova 1035, 54401  Dvůr Králové nad Labem
  identifikační číslo: 72875186
  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský úřad Dvůr Králové nad Labem - obecní živnostenský úřad č.j. : R 104/02/Pk ev.č.: 361001-6263
  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.prohippo.com
   
  1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  2.UŽIVATELSKÝ ÚČET
  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  11. DORUČOVÁNÍ
  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   

  1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Lucie Nováková - Pro Hippo, se sídlem Heydukova 1035, 54401  Dvůr Králové nad Labem, identifikační číslo: 72875186, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský úřad Dvůr Králové nad Labem - obecní živnostenský úřad č.j. : R 104/02/Pk ev.č.: 361001-6263(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.prohippo.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.prohippo.com/Obchodni-podminky/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  ^ Nahoru

  2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6. upující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  ^ Nahoru

  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

  3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

  3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  ^ Nahoru

  4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Heydukova 1035, 54401  Dvůr Králové nad Labem; a nebo v provozovně na adrese Na Struze 30, 541 00 Trutnov
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-4978650277 / 0100, vedený u společnosti  Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně platební kartou v provozovně ve Dvoře Králové n.L.;
  • mobilní aplikací Mobito v obou provozovnách
  Platba na účet

  Číslo účtu: 107-4978650277 / 0100, Komerční banka

  Částka pro příkaz: Celková cena objednávky včetně dopravného

  Variabilní symbol: Číslo objednávky

   

  Variabilní symbol pro platbu obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky do našeho systému.

  Jakmile bude platba připsána na náš účet a požadované zboží na skladě, objednávka se expeduje. Předpokládaný termín doručení může být ovlivněn připsáním částky na náš účet. Pokud nastane situace, že je zboží vyprodáno, celou částku Vám vrátíme zpět na účet.

   

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7-mi dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

  4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  4.8. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího  nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

  Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení.
  Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud  zákon nestanoví jinak.

  5% sleva při registraci - platí pro nákup jak v e-shopu, tak i v kamenných prodejnách, nevztahuje se na již zlevněné zboží ( zboží v akci, zboží s množstevní slevou, zboží sekce totální výprodej, slevy nelze sčítat ).

  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, především v závislosti na pohybu měnových kurzů.

  Prodávající si vyhrazuje právo na skutečnost, že ceny v kamenných prodejnách a ceny toho samého zboží uvedené v eshopu se mohou lišit.

  Při objednávkách v hodnotě 5.000,- Kč a vyšší si prodávající vyhrazuje právo na požadavek platby předem.

  ^ Nahoru

  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího prohippo@prohippo.com.

  5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 30 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

  5.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

  5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

  5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  ^ Nahoru

  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvěstě korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  6.6.  Dodací lhůta

  Dodací lhůta uvedená u jednotlivých produktů je pouze ORIENTAČNÍ, kupující bude o přesném dodacím termínu informován prostřednictvím zvláštního e-mailu po potvrzení objednávky.

               Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech          

               podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje vyexpedovat,  

               nebo předat dopravci objednané zboží, pokud je skladem, nejpozději do 5 pracovních dnů,  

               pokud zboží skladem není, nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky. Dodací

               lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí,

               nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

               V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci do 10 pracovních dní od

               obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo  

               nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

               Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k

               předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li  

               prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě

               prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku k potvrzené

               objednávce na jeho účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

               6.7. Dodací podmínky, poštovné

   
  Osobní vyzvednutí

  Zboží je možné vyzvednout v prodejně Lucie Nováková Pro Hippo ve DvořeKrálové n.L. nebo v prodejně Lucie Nováková Pro Hippo v Trutnově. Zboží, pokud bude skladem, bude k odběru nejpozději do 5 pracovních dnů od objednávky, pokud nebude skladem, bude kodběru nejpozději do 10 pracovních dnů o čemž bude kupující informován prostřednictvím emailu. Při odběru zboží je nutné předložit potvrzení objednávky. Osobní odběr je vždy ZDARMA. Zboží je třeba vyzvednout do 3 pracovních dnů od jeho vyskladnění. Po uplynutí 3 pracovních dnů je zboží uvolněno do volného prodeje a není možné si ho rezervovat.

   

  Objednané zboží je expedováno prostřednictvím České pošty a společnosti GEIS Parcel CZ.

   
  Česká pošta

  Balík DO RUKY - lze uplatnit pro zásilky do hmotnosti 30 kg. Česká pošta garantuje doručení následující pracovní den po podání zásilky. Již v den podání vás bude Česká pošta informovat o datu doručení pomocí SMS nebo e-mailu. Máte možnost změnit dispozice doručení na: www.ceskaposta.cz/zmenadispozice . Pokud vás doručovatel nezastihne na místě určení na první pokus, ponechá Vám upozornění v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na dodací poště. Pokud si zásilku nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, je automaticky vráce zpět odesílateli.

   

  GEIS přepravní služba

  GEIS rozváží zásilky až do váhy 30 kg a délky 200cm. Standartní doba doručení do druhého pracovního dne. Jeden pracovní den před doručení obdržíte SMS či e-mail s informací o doručení, v den doručení budete kontaktováni řidičem ohledně času doručení. Pokud vás řidič nezastihne na místě určení při prvním pokusu o doručení, bude vám toto oznámeno e-mailem, po 2. neúspěšném pokusu o doručení budete telefonicky kontaktováni. 

  Ceník  ( ceny vč. DPH )

  Osobní odběr Dvůr Králové nebo Trutnov - ZDARMA

  ČESKÁ POŠTA - služba "Balík do ruky" - 119,- Kč, doběrečné 40,- Kč

  GEIS PARCEL CZ přepravní služba - 99,- Kč, doběrečné 40,- Kč

  Při jednorázové objednávce zboží PŘES ESHOP v hodnotě 3.000,- Kč a více se přepravní náklady neúčtují. Účtováno je pouze doběrečné 40,- Kč. Tato výhoda NEPLATÍ PRO PYTLOVANÁ KRMIVA, solné lizy aj. krmiva o hmotnosti 10kg a více !!!! Zde je vždy účtováno přepravné + případné doběrečné u každého kusu jednotlivě a to z důvodu, že je vždy zasíláno jako samostatný balík přepravní službou Geis!!!

  Balné je vždy ZDARMA.

  Zboží jsme schopni zaslat i mimo ČR - individiální cena přepravy dle dohody předem!

  POZOR - pytle s krmením a solné lizy: upozorňujeme, že je zasíláme pouze jako samostatný balík a pouze přepravní službou GEIS. 

  ^ Nahoru

  7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

  7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Heydukova 1035, 54401  Dvůr Králové nad Labem. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců (kromě zákonem stanovených výjimek - týká se především krmiv a zboží určeného k podnikatelské činnosti). Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, nebo osobně v provozovně prodávajícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

  Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.

  Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je nutné zaslání kopie nákupního dokladu. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

  Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího!

  Výměna
  Výměnu zboží lze provést v prodejně Lucie Nováková Pro Hippo Dvůr Králové n.L., vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.
  Výměnu zboží zasláním je nutné předem projednat telefonicky (tel. 733 233 621) !!

   

   

  ^ Nahoru

  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

  8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  ^ Nahoru

  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

  9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  ^ Nahoru

  10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  ^ Nahoru

  11. DORUČOVÁNÍ

  11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

  ^ Nahoru

  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

  12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Heydukova 1035, 54401  Dvůr Králové nad Labem, adresa elektronické pošty prohippo@prohippo.com, telefon + 420 732 712 828.

   
  Ve Dvoře Králové n.L. dne 1.6.2013
  Jednatel společnosti Lucie Nováková - Pro Hippo
   
   
  Odstoupení od smlouvy
  Formulář oznámení o odstoupení od smlouvy

  Prodávající:
  Provozovna ( zasílání balíčku): Lucie nováková, Heydukova 1035, 544 01 Dvůr Králové n.L.
  E-mail: prohippo@prohippo.com

  Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy:
  - od nákupu tohoto zboží:________________________________________________ (*)
  -  od poskytnutí těchto služeb:_____________________________________________ (*)
    
  Datum objednání:_____________________________________________________________
  Datum obdržení:______________________________________________________________
  Jméno a příjmení kupujícího:____________________________________________________
  Adresakupujícího:________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Číslo účtu pro vracení peněžních prostředků----------------------------------------------------------------------------

  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
  _________________

  Datum:_____________


  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte